Jaarlijks wordt door het lectoraat Sportwetenschap van het Instituut voor Sportstudies onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de noordelijke sportverenigingen. In 2014 zijn 6858 leden van 144 noordelijke sportverenigingen betrokken geweest bij dit onderzoek. De achtergronden, de opzet en