Kunnen sport en cultuur elkaar versterken?

Theater FC Twente

Op 26 mei organiseerde het KennisCentrum Events Drenthe in samenwerking met Sportplein Groningen een kennisbijeenkomst met als thema ‘sport en cultuur’. Volgens Claudia Marinelli, onderzoeker cultuurparticipatie van het LKCA, hebben sport en cultuur veel gemeen en zouden zij elkaar veel meer kunnen versterken. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een Nationaal Actieplan Sport en Cultuur om te gaan zorgen dat beide sectoren, die elkaar niet altijd goed weten te vinden, samen op zoek gaan naar maatschappelijke meerwaarde.

“Sport en cultuur hebben veel gemeen,” aldus Marinelli in haar presentatie. “Zowel sport als cultuur zijn populaire vormen van vrijetijdsbesteding, met grote aantallen beoefenaars, bezoekers en volgers. Van de mensen die regelmatig sporten, doet 67% wel eens iets kunstzinnigs of creatiefs, tegenover 57% van de niet/weinig sportende mensen. Beide domeinen geven de beoefenaars veel plezier en dragen bij aan wie ze zijn. Toppers uit beide sectoren dienen als voor beelden en inspiratoren. Zowel sport als cultuur leunen bovendien sterk op inzet van vrijwilligers.”

Sport en cultuur hebben veel gemeen

Maar er zijn ook zaken die beter kunnen. Zo blijkt dat zowel in sport als cultuur mensen in achterstandsposities (fysiek, financieel, sociaal) minder participeren. Met name de rijksoverheid nam tot nu toe de taak op zich om participatie, zeker van mensen in achterstandsposities, te bevorderen. De transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij zorgt echter voor verschuivingen in verantwoordelijkheden. Gemeenten krijgen steeds meer taken, maar met minder of gelijkblijvend budget. Private partijen, zoals sportverenigingen en cultuurorganisaties, zullen zich meer en meer inzetten voor taken die de overheid tot nu toe uitvoerde.

Best practices
Op dit moment is Marinelli voornamelijk bezig om best practices te verzamelen waarin sport en cultuur een win-win weten te creëren. Samenwerking tussen sportverenigingen en cultuurorganisaties kan op vele vlakken plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan vrijwilligersbeleid of fondsenwerving. Maar ook het opzetten van gezamenlijke activiteiten kan van meerwaarde zijn. Door sport en cultuur te combineren is het mogelijk om nieuwe doelgroepen te bereiken die anders niet bereikt worden. Ook blijkt dat door de samenwerking vaak nieuwe creatieve concepten ontstaan die tot de verbeelding spreken.

Door sport en cultuur te combineren is het mogelijk om nieuwe doelgroepen te bereiken

Zo werkt voetbalclub FC Twente al sinds 2005 middels de stichting Scoren in de wijk aan het bevorderen van saamhorigheid in de wijk en organiseert daarvoor allerlei kunstprojecten. FC Twente vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en zet zich in voor sociaaleconomische ontwikkeling van de Twentse samenleving. “De problemen in de samenleving raken iedereen. FC Twente toont zich medeverantwoordelijk voor wat er in de samenleving gebeurt – en dat is de kern van alles. Het gaat over beleving. Cultuur en sport liggen in die zin dicht bij elkaar,” aldus projectleider Drees Kroes. Voorbeelden van projecten die zij doen zijn theaterproducties rondom het thema FC Twente waarbij wijkbewoners zelf de hoofdrol spelen. Ondanks de huidige financiële problemen bij FC Twente zal ‘Scoren in de wijk’ gewoon door blijven gaan met hun activiteiten.

Een ander voorbeeld dat Marinelli aanhaalt is het Brabantse Symponica in sporto, waarbij sportverenigingen en cultuurverenigingen gezamenlijk mensen in beweging proberen te krijgen middels vernieuwende beweegactiviteiten. Juist de samenwerking tussen beide zorgt voor nieuwe energie en verrassende initiatieven waar alle betrokkenen erg over te spreken zijn. Het project werd zelfs genomineerd voor een prijs in de Brabantse Dorpenderby. Inspirerend voor bijvoorbeeld sportbuurtcoaches die via verbinding tussen maatschappelijke partners tot een nieuw beweegaanbod willen komen.

Meerwaarde
Ook in de zaal worden verschillende voorbeelden genoemd waarbij de verbinding sport en cultuur binnen de evenementensector van meerwaarde blijken. Waar veel fietstochten en wandeltochten moeite hebben om voldoende deelnemers te werven, daar zijn wandelevenement Tocht om de Noord, fietstocht Haren-Haren en IJsseltheater Fietstocht uitermate succesvol. Dankzij de verbinding sport en cultuur (muziek, kunst, geschiedenis) worden er bijzondere verhalen verteld en worden aansprekende belevenissen gecreëerd.

Dankzij de verbinding sport en cultuur worden aansprekende belevenissen gecreëerd

Voorlopig heeft het Nationaal Actieplan Sport en Cultuur nog geen subsidies beschikbaar. Zij spelen vooral een verbindende rol, doen onderzoek, geven advies en maken best practices zichtbaar. Hopelijk kunnen hier in de toekomst wel fondsen aan toegevoegd worden. Marinelli adviseert sportverenigingen en evenementenorganisatoren alvast om verbinding te zoeken middels good practices die al zijn te vinden op de websites van OCW, LKCA en Sportindebuurt. Ook is het handig om intermediairs in te zetten in dit soort projecten, denk aan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Op 3 juli vindt er een debat sport en cultuur plaats in Utrecht om meer invulling te geven aan het actieplan. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Daarnaast schreef Marinelli een kort essay over de verbinding tussen de cultuursector en andere sectoren, zeer het lezen waard.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *