Doelgroep bereiken doe je zo!

1389860457_large

De volleybalwereld maakt zich op voor drie grote topsportevents in Nederland. In 2015 vindt zowel de WK Beachvolleybal als het EK Volleybal Dames plaats in ons land. Om het volleybal een boost te geven worden er op 4 unieke locaties, waarvan Groningen één is, SMASH! Battles georganiseerd voor middelbare scholieren. In Groningen is helaas weinig animo voor de SMASH! Battle. Meerdere obstakels spelen hierbij een rol en staan de aanmeldingsprocedure in de weg.

Een van de obstakels is de datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Waar de SMASH! Battle aan het eind van het schooljaar wordt gehouden, is er bij Stichting Scala ervoor gekozen om een straatvoetbaltoernooi in de meivakantie te organiseren. In deze beide gevallen heeft de gekozen datum een negatieve invloed gehad op het deelnemersaantal. Hierin is het dan ook belangrijk om met verschillende partijen om de tafel te gaan, om een geschikte datum te plannen. Daarin is het belangrijk dat er niet alleen overleg wordt gehouden binnen de organisatie, maar ook moet er overeenstemming worden gezocht met de te bereiken doelgroep. Dit kan worden gerealiseerd door gebruik  te maken van tussenpersonen in de vorm van leerkrachten, buurtwerkers en anderen personen die dicht bij de te bereiken doelgroep staan.

Waar organisaties ook mee worstelen, is het feit dat scholen niet altijd medewerking verlenen in de promotie van een activiteit/evenement. Zo geven veel scholen aan al een erg groot takenpakket te hebben, met veel taken buiten het onderwijs om. Daarom is het lastig om nieuwe activiteiten via scholen te promoten. De scholen zijn wel een erg geschikt ‘middel’ om kinderen te bereiken. Een voorbeeld hiervan is, dat de avondvierdaagse in Roden meer deelnemers had kunnen hebben, wanneer de scholen actief hadden meegewerkt in de promotie van het evenement. Nu was de organisatie erg afhankelijk van de mate van betrokkenheid van schooldirecteuren. Een oplossing hiervoor kan zijn om activiteiten mét de doelgroep te ontwikkelen, in plaats van vóór de doelgroep. Zo wil de organisatie van de avondvierdaagse volgend jaar uit elke ouderraad van alle scholen, één vertegenwoordigend lid naar voren schuift om deel te nemen binnen de werkgroep. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de scholen vergroot, wat kan leiden tot meer deelnemers.

Over het algemeen kunnen de genoemde obstakels, maar ook andere veel voorkomende obstakels, worden opgelost met een persoonlijke benadering. Daarin is het niet alleen belangrijk om de te bereiken doelgroep persoonlijk te benaderen. Wanneer kinderen binnen de doelgroep vallen, is het belangrijk om niet alleen hen te benaderen, maar de promotie vooral te richten op hun ouders. Ouders hebben veel invloed op de beweegredenen van het kind en zijn daarom minstens zo belangrijk om de ouders te betrekken in het werven van kinderen voor nieuwe activiteiten. Dit concept wordt gebruikt door het project Sportieve Gezonde School, van Sportplein Groningen. Zij geven aan dat het zo’n 30-40% kan schelen in de deelnemersaantallen, als de ouders van kinderen niet worden betrokken in het wervingsproces.

Terugkomend op de problematiek van de SMASH! Battle Groningen is het van belang om in de werving en promotie van de activiteit, verder te kijken dan alleen de kinderen zelf. De oplossing lijkt te liggen in het meer betrekken van externe partijen, in vorm van scholen en ouders.  Door de betrokkenheid van scholen te vergroten, kan er een betere datum worden gepland voor het evenement en wordt de afstand tussen de organisatie en de doelgroep (kinderen en ouders) kleiner.

Celine Binnenmars, Danielle Bosman, Pieter Theelen, Maxim Maring, Evert Bruinsma en Rainier van der Veen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *