Het creëren van draagvlak

duimen-omhoog_500x248

De provincie Drenthe is heeft landelijk de primeur om zich als eerste een JOGG-provincie te mogen noemen. JOGG is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht, waarin landelijke (koepel-)organisaties vanuit de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie zijn verenigd. Om er voor te zorgen dat JOGG in de provincie Drenthe een groot succes wordt, zal er een breed draagvlak gecreëerd moeten worden. Draagvlak is belangrijk om alle neuzen de zelfde kant op te krijgen om zodoende benodigde veranderingen te laten slagen, een plan of verandering gemeengoed te laten worden of  ervoor te zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Een breed draagvlak is niet van de een op de andere dag gecreëerd. Een van de centrale vragen van het uitstroomprofiel Beleid is:

Hoe creëer je een breed draagvlak?

Draagvlak creëren is niet altijd even makkelijk en  kan twee dingen betreffen.
1. Om voldoende steun te krijgen voor een verandering die jij wilt doorvoeren of
2. Ondersteuning voor standpunten, beleid, belangen of ideologie te bereiken.

Bij het creëren van draagvlak kan er weerstand ontstaan. Dit kan betekenen dat er andere belangen spelen of dat de veranderingen niet aansluiten bij je eigen belangen. Weerstand herken je doordat mensen de discussie aangaan, onderbreken, ontkennen, negeren en saboteren. Om mensen te overtuigen van het geen waar je hun hulp bij nodig hebt zijn er tips en strategieën bedacht. Aan de hand van deze tips en strategieën kun je hopelijk hoofd bieden tegen weerstand of liever nog weerstand voorkomen.

  • Mensen betrekken bij je plannen/ideeën.
  • Probeer rekening te houden met belangen en motivaties van de betrokkenen.
  • Maak andere partijen medeverantwoordelijk.
  • Vraag betrokkenen om mee te denken in het proces.
  • Geef voldoende en tijdig informatie en maak plannen op tijd bekend
  • Hou wekelijkse/maandelijkse vaste vergadermomenten.

Draagvlak in de praktijk van Cheryl Bos

Sinds 2014 is de gemeente Emmen begonnen als JOGG gemeente. Tijdens de start van mijn stageperiode in oktober was er nog totaal geen plan van aanpak. De drie JOGG-regisseurs hadden geen idee wat er precies moest gebeuren. Als stage specifieke opdracht heb ik het plan van aanpak op me genomen. Ik ben begonnen met het opstellen van een interview om input te krijgen voor het plan van aanpak. Dit interview is opgesteld aan de hand van het artikel: Een nieuw kijkglas voor een heldere blik op samenwerken. Tijdens dit interview hebben verschillende stakeholders mee kunnen denken en daarmee werd meteen draagvlak gecreëerd. Denk aan proces beleid. Uit de interviews is een gezamenlijke ambitie opgesteld en zijn de richtlijnen uitgezet voor het plan van aanpak. Er is ook een advies uitgebracht aan de gemeente Emmen wat onder andere uit interviews is geconstateerd. Tijdens dit hele proces is er ook gebruik gemaakt van het boek: Leren samenwerken tussen organisaties van Edwin Kaats – Wilfred Opheij.

Draagvlak in de praktijk van Ben de Boer

Onlangs is in het kleine dorpje Noordhorn een burgerinitiatief ontstaan. Speeltuinen in dit dorp zullen zolang ze nog goedgekeurd zijn blijven, maar wanneer ze niet meer door de keuring komen worden ze verwijderd en komt er geen vervanging. Daarnaast zijn er weinig tot geen faciliteiten voor de ongeorganiseerde sport bootcamp. Hierdoor ontstaat er een vraag naar een mooie speeltuin en een bootcamp baan. Vanuit mijn adviesrol in de Adviescommissie voor de Sport Groningen ben ik gevraagd structuur aan te brengen en draagvlak te creëren voor dit idee. Stakeholders spelen één van de belangrijkste rollen in dit verhaal. Hoe meer stakeholders staan voor één centraal doel hoe meer draagvlak. Stakeholders bij dit project zijn het dorpsbelangen, de basisschool, bedrijven, het fitness centrum, de gemeente en uiteraard de betrokkenheid van bewoners zelf. Draagvlak voor een nieuwe speeltuin en bootcamp wordt gecreëerd wanneer de betrokkenheid van stakeholders groot is.

Daarnaast is het belangrijk een bepaalde gebruikerswaarde op te stellen. Er wordt niet in iets geïnvesteerd wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. Naast het oprichten van een bootcamp club zullen ook de basisschool en het fitness centrum gebruik gaan maken van deze bootcamp. Daarbij komt dat op het terrein waar dit alles wordt gerealiseerd evenementen kunnen worden gehouden om de vitaliteit van inwoners hoog te houden en het dorp op de kaart te zetten. Draagvlak is hier dus gecreëerd door betrokkenheid van vele stakeholders en door inzichtelijk te maken wat de gebruikerswaarde is.

 

Wil jij ook draagvlak creëeren? Kijk dan eens naar:

Creër draagvlak met het ABC model

Een nieuw kijkglas voor een heldere blik op samenwerken

Draagvlak creëren met acceptatiestrategiën

Jan van Setten – Hoe krijg ik ze zover? Draagvlak zonder dwang

Guus Rameckers & Foekje Oosterwegel – Adviseren moet je doen!

Deborah Stone – Policy paradox, the art of political decision making

A. Geul – Beleidsconstructie, coproductie en communicatie

H.A.J.M. Lamers – Handleiding voor beleidsteksten

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *