Zonder buiten de boot te vallen, toch samen sporten!

Kim Drommel

Mijn derdejaars stage heb ik gelopen bij het expertise- en behandelcentrum van het Noorden voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Deze organisatie heet Reik en komt voort uit een krachtenbundeling van Tjallingahiem, Driever’s Dale en onderdelen van Talant.

Bij de Capita Selecta Human Center Design ben ik in aanraking gekomen met “Design Thinking”. Toen ik voor het eerst hoorde wat dat inhield dacht ik dit is niet echt mijn ding. Ik ben namelijk totaal niet creatief als ik dingen moet bedenken, dat zal ik je straks wel laten zien met een van mijn tekeningen uit het beginproces.

Human Center Design oftewel Design Thinking is namelijk door middel van een creatieve benadering problemen, in dit geval binnen je stageplek, op te lossen. Dit doe je aan de hand van een heel plan, je ontwerpt namelijk eerst een prototype, daarna deel je dit met de mensen uit je omgeving en vraag je om feedback en pas je het prototype aan en uiteindelijk zet je jouw idee in om een bepaald probleem op te lossen.

Binnen mijn stage ben ik bezig geweest met een onderzoek naar de gezonde leefstijl binnen de verschillende behandellocaties van Reik. Aan de hand hiervan heb ik een adviesrapport geschreven. Door de krachtenbundeling, waar ik in het begin van deze blog al wat meer over heb vertelt, was er vanuit Reik geen goed beeld van wat er al werd gedaan op het gebied van gezonde leefstijl. Doordat ik onderzoek deed naar dit onderwerp kwamen al snel een aantal problemen boven water. Voor één van deze problemen ben ik opzoek gegaan naar een creatieve oplossing en daar zal deze blog ook over gaan.

Om een goede dienst de ontwikkelen is het belangrijk om empathie te creëren, dit doe je door je in te leven in de doelgroep. Wat zou de doelgroep leuk vinden en wat voor diensten passen hierbij? Hoe behandel je de doelgroep en waarom zouden ze gebruik gaan maken van jouw dienst? Uit de vergadering die ik met groepsbegeleiders oftewel aandachtspersonen gezonde leefstijl van Reik heb gevoerd kwam naar voren dat bewegen bij de doelgroep licht verstandelijk beperkt een groot probleem is. De begeleiders gaven aan dat overgewicht ook bij deze doelgroep een steeds groter wordend probleem is. Met voeding zijn de cliënten al erg goed bezig, en nu vonden de begeleiders dat het bewegen ook aangepakt moest worden als Reik resultaat wou zien van de inspanningen op het gebied van een gezonde leefstijl. De cliënten in beweging krijgen doe je echter niet zomaar want zij vinden bewegen gewoonweg minder leuk dan andere activiteiten en zien er de meerwaarde ook niet van in. Bewegen is echter erg belangrijk, want wie beweegt heeft minder kans op het krijgen van gezondheidsproblemen.

Wie een leefpatroon van lichamelijke inactiviteit doorbreekt door meer te bewegen, krijgt er gemiddeld 1,2 jaar bij!

Problemen waar Reik tegenaan loopt bij het in beweging krijgen van haar cliënten:

  1. Boven de 18 jaar moeten de sportkosten door de cliënt zelf worden gefinancierd
  2. Bewegen is meestal geen prioriteit bij de cliënten
  3. Bij een reguliere sportvereniging vallen de meeste cliënten buiten de boot

Omdat deze problemen de meeste cliënten ervan weerhouden om te gaan bewegen moest hier een oplossing voor worden gezocht. Het oplossen van de problemen is echter lastiger dan gedacht. Omdat bewegen geen prioriteit is voor de cliënten moet je iets aanbieden dat zij leuk vinden, echter heeft iedere cliënt een andere voorkeur. Daarnaast heeft Reik geen budget over om de sportkosten voor cliënten van 18 jaar en ouder te financieren. Geen financiering betekend vaak een nog lagere prioriteit om te gaan bewegen. En als laatste vallen de meeste cliënten bij een reguliere sportvereniging meestal buiten de boot. Zij willen zich niet associëren met de “G”elftallen en kunnen bij de “normale” elftallen ook niet meekomen.

Om al deze problemen in een keer op te lossen maakte ik het volgende prototype:

Prototype Kim Drommel

Het idee was om een dienst te bedenken waardoor de cliënten van Reik op een laagdrempelige manier gratis met elkaar onder begeleiding zouden kunnen sporten. Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de aandachtspersonen gezonde leefstijl kwamen de problemen m.b.t. het bewegen ook weer naar voren. Uit deze vergadering kwam dat we zouden kunnen kijken kijken naar eventuele potjes waar één gezamenlijk fitness abonnement van zou kunnen worden betaald ook leek een soort van buddysysteem in samenwerking met scholen wel een leuk idee.

Samen met de leden van de projectgroep hebben wij nagedacht over het buddysysteem omdat dit wel een effectief plan zou kunnen zijn. Hieruit kwamen echter een paar nadelen naar voren:

  • Het gaat slechts om periodes. Buddy’s blijven niet onbepaalde tijd bij de cliënt omdat het als opdracht vanuit school is.
  • Niet iedereen kan goed omgaan met de doelgroep.

Omdat het wel belangrijk is dat het een blijvende dienst zou worden moest er iets worden aangepast. Mijn idee was om een samenwerkingsverband met een sportopleiding te creëren. Reik is gevestigd in het noorden van Nederland. In Groningen is de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies gevestigd waar de opleidingen Sport, Gezondheid en Management (SGM) en de leraren opleiding lichamelijke opvoeding (ALO) gegeven worden. In Heerenveen is het CIOS gevestigd een MBO opleiding gericht op sporten en bewegen.

Op deze manier zal het een doorlopende dienst zijn met uitzondering van de zomer-  en kerstvakantie en zullen de cliënten worden begeleid door professionals in opleiding die door deze dienst ook weer meer ervaring in hun vakgebied kunnen opdoen.

Creëer een samenwerkingsverband met een sportopleiding. Zo vang je twee vliegen in één klap!

De aandachtspersonen vonden het een leuk idee. Zij waren het ermee eens dat dit een laagdrempelige manier is om in beweging te komen, dicht bij huis en geen extra kosten. Een aanmerking van de aandachtspersonen is wel dat de stagiaire van de sportopleiding minimaal in het 3e jaar zit en al ervaring heeft opgedaan met de doelgroep licht verstandelijk beperkt om te kunnen stage lopen bij Reik.

Het eindproduct is kort samengevat een samenwerkingsverband met het CIOS en/of de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies. Hierbij verzorgen stagiaires met de nodige ervaring m.b.t. de doelgroep wekelijks een activiteit gericht op bewegen in de buurt of tuin van de behandellocatie. Je zou hierbij kunnen denken aan hardlopen of bootcamp maar ook wandelen, voetballen, basketballen of volleyballen of juist spelvormen waarin de cliënten in beweging komen. Omdat er op deze manier structuur voor de cliënten word gecreëerd en het laagdrempelig is zou dit best eens kunnen werken. Ook zou er bij deze sportlessen een medewerker van de locatie meedoen zodat deze fungeert als een soort van rolmodel en ook extra ondersteuning aan de stagiaire kan bieden.

Groepsmedewerker fungeert als rolmodel

In de maandelijkse vergadering van de projectgroep gezonde leefstijl is dit idee ook meegenomen. Iedereen is er enthousiast over en twee projectleden zullen dit idee verder uitwerken en zullen na de zomervakantie kijken wat hier haalbaar in is. Het idee zal de manager van de projectgroep ook tijdens de maandelijkse vergadering steeds meenemen om te kijken wat de vorderingen zijn. De twee projectleden hebben een CIOS achtergrond waardoor zij contact op zullen nemen met deze partij en dan zullen ze samen kijken naar de mogelijkheden.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *