Medewerkers in beweging

In mijn vorige blog, waarin ik op zoek was naar de meest efficiënte manier van klanten werven, kwamen uiteindelijk drie interessante ideeën naar voren. Deze drie opties, het organiseren van een open dag, het benaderen van bedrijven en het promoten van het bedrijf via social media, zijn in een netwerkbijeenkomst met stakeholders van Live-Fit verder doorgelicht. Bij deze netwerkbijeenkomst waren de diëtiste, de projectleider van ‘sportdorp’ vanuit het huis voor de sport en de ondernemer van Live-Fit aanwezig.

In deze netwerkbijeenkomst werd door de aanwezige stakeholders voor optie twee gekozen, het benaderen van bedrijven. Medewerkers van bedrijven kunnen namelijk de kosten van deze trainingen verrekenen met bedrijfsfitness. Afhankelijk van de belastingschijf waarin de werknemers zich bevinden, levert het een minimaal voordeel op van 33% en een maximaal voordeel van 52%. Dit maakt het voor werknemers aantrekkelijker om gebruik te maken van de diensten van Live-Fit.

Dat het voor werknemers aantrekkelijker wordt gemaakt om gebruik te maken van personal training is wel duidelijk, maar het zijn de managers van bedrijven die het voordeel er van in moeten zien. Wat zijn nou eigenlijk de voordelen voor het bedrijf zelf?

De werknemers in beweging kan het aantal uren aan ziekteverzuim binnen een bedrijf verlagen. Ook kan het een positieve invloed hebben op de werksfeer en de arbeidsproductiviteit. Werknemers die veel bewegen worden namelijk fitter en zullen meer energie hebben tijden het werken. Met deze feiten wil ik middels een brief bedrijven overtuigen om een samenwerkingsverband aan te gaan. In dit samenwerkingsverband kunnen werknemers door middel van bedrijfsfitness tegen een relatief lage prijs gebruik maken van de diensten van Live-Fit.

Met de verkregen informatie is er een prototype opgesteld. Deze prototype bestaat uit een aantal fasen die binnen het proces doorlopen worden.

fase 2  fase 1  fase 3  fase 4  fase 5 

Fase 1. Brief:
Verscheidene bedrijven zullen middels een brief uitgenodigd worden om een gesprek aan te gaan met Live-Fit.
In deze brief worden een aantal voordelen van bedrijfsfitness genoemd om het bedrijf het nut ervan in te laten zien.

 

 

Fase 2. Gesprek:
Wanneer de manager/directeur van een bedrijf het nut van een eerste gesprek in ziet, zal er een afspraak worden gemaakt.
In dit gesprek worden de onderzoeken, die aantonen wat de voordelen zijn van het in beweging brengen van de werknemers,
getoond ter onderbouwing. Op deze manier moet het bedrijf over de streep worden getrokken.

Fase 3. Live-Fit onder de aandacht brengen van de werknemers:
Wanneer de manager/directeur van het bedrijf overtuigd is en een samenwerkingsverband aan wil gaan,
is de volgende stap om Live-Fit onder de aandacht van de werknemers te brengen.
Dit zal middels een bijeenkomst gebeuren. In deze bijeenkomst worden de voordelen voor de werknemers
ten aanzien van de gezondheid en het fiscale voordeel aan het daglicht gebracht.

Fase 4. Het begeleiden van de werknemers:
In fase 4 zullen er daadwerkelijk werknemers gebruik gaan maken van de diensten van Live-Fit.
Zij zullen worden begeleidt in het streven naar gezondheidswinst en het behalen van de eigen gestelde doelen.

Fase 5. Mond tot mond reclame:
Wanneer de werknemers tevreden zijn met de diensten die Live-Fit aanbiedt,
kan dit leiden tot eventuele mond tot mond reclame. Resultaat in het afvallen wordt
vaak opgemerkt door de sociale omgeving. Hierdoor kan Live-Fit door middel van mond tot mond
reclame worden promoot.

De vijf fasen zijn, middels storytelling aan de hand van de foto’s, aan de stakeholders van Live-Fit en aan een aantal professional van de opleiding Sport, Gezondheid en Management. Daarnaast is er een feedbackformulier ingevuld door alle professionals, waarin er feedback gegeven kon worden op elke fase. Uit de feedback van de professionals kon geconcludeerd worden dat er met name aandacht moet worden besteed aan het benaderen van bedrijven(fase 1). Het benaderen van bedrijven middels een brief werd door menig professionals beoordeeld als ‘niet creatief’ en waarmee weinig bedrijven overtuigd zullen worden. De managers moeten omver worden geblazen en dat gaat middels een brief niet gebeuren.

Om op een creatieve manier bedrijven te benaderen en de kans op een eerste gesprek te vergroten, is er een video gemaakt. In deze video krijgen de managers inzicht in wat Live-Fit aanbiedt en worden de voordelen voor het bedrijfsleven getoond. Om het effect van deze promotiemethode te meten zal een afgevaardigde van Live-Fit langsgaan bij bedrijven om de video te tonen. Op deze creatieve manier van promoten moeten bedrijven worden overtuigd om een samenwerkingsverband aan te gaan, dat zal leiden tot meer klanten voor Live-Fit.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *