“Urban” Moves

_MG_4164
Olympic Moves is de scholencompetitie van Nederland, maar liefst 150.000 kinderen doen hier aan mee! Dit komt neer op ongeveer 50% van het voortgezet onderwijs. Moeilijk te beseffen, totdat ik zelf op een aantal evenementen in het land ben geweest. Ondanks de vele deelnemers, viel het mij op dat er weinig tot geen scholen uit het westen mee doen, met de nadruk op de grote steden.

Deze regionale finales zijn bedoeld om kinderen te laten beleven hoe het is om een olympisch atleet te zijn en dat sport en spel centraal staan. Naast de beleving die de deelnemers ervaren, kunnen zij ook een ticket verdienen voor de landelijke finale in het olympisch stadion te Amsterdam.

Tijdens mijn stage ben ik om de tafel gaan zitten met Olympic Moves, hier kwam de vraag naar voren hoe we meer scholen uit de Randstad kunnen laten deelnemen aan Olympic Moves? Want de organisatie wil dat uiteindelijk alle scholen deelnemen aan Olympic Moves!

Deze vraag heb ik getackeld door gebruik te maken van het zogenaamde Human Centered Design. Hierbij is er gedacht vanuit de behoefte van de doelgroep, waarbij wij na een aantal brainstormsessies op een idee kwamen. Maar voordat ik jullie dit idee vertel, wil ik jullie meenemen in mijn proces naar een mogelijke oplossing. Omdat ik zelf Rotterdam onder mijn hoede had, heb ik hier een klein onderzoek naar gedaan en specificeer ik mijn blogpost nu alleen op de stad Rotterdam.

Ondanks dat Rotterdam deelneemt aan Olympic Moves, doet slechts 35% van de scholen mee aan dit evenement. Het is mij tijdens de uitvoering van mijn eigen evenement opgevallen dat de havenstad ontzettend multicultureel is. Op zich was dit niks nieuws maar hierdoor was ik wel benieuwd naar de diverse motivaties van de scholen en de scholieren om niet deel te nemen aan het evenement.
Voor mijn onderzoek heb ik 65 scholieren ondervraagd op 13 verschillende middelbare scholen in Rotterdam om een beeld te schetsen wat sport voor de scholieren betekent en welke sporten ze het liefste zouden willen beoefenen.
Daarnaast heb ik informatie verzameld bij de scholen en de Gemeente Rotterdam zelf. Dit om te achterhalen waarom niet alle scholen deelnemen aan Olympic Moves.

You are never really playing an opponent. You are playing yourself, your own highest standards, and when you reach your limits, that is real joy. ― Arthur Ashe

Dit leverde twee verschillende perspectieven op. Eén perspectief vanuit de scholen zelf en het tweede perspectief en wellicht het belangrijkste, die vanuit de scholier.
Wat opviel uit het onderzoek is dat maar liefst 30% van de niet deelnemende scholen er nog nooit over na gedacht heeft deel te nemen aan Olympic Moves… Echter is dit goed te tackelen door middel van marketingcampagnes van Olympic Moves.

Wat ik interessant vond waren de motieven van de scholieren, waarom zij wel of niet mee wilden doen of hebben gedaan. Nadat ik de 5 scholieren per school had geënquêteerd, stuitte ik op een interessante uitkomst. Het viel op dat de sporten die wel graag beoefend werden, sporten zijn die minder voor hand liggen dan ik in eerste instantie gedacht had. Het grootste deel van de doelgroep wilde graag voetballen, dit was dan ook geen verassing. Echter de sporten die de plekken 2, 3 en 4 bemanden waren wel verrassend.

Grafiek OM advies sportvraag

Afbeelding: Advies Rapport Olympic Moves, Hayck Bosman

Te zien is dat de deelnemers naast voetbal meer de “urbansporten” willen beoefenen. (alleen de ingevulde sporten zijn meegenomen in deze tabel). Verder kwam nog een sport naar voren die Olympic Moves zelf niet aanbiedt, dit is namelijk parkour en/of free-running.

Verder heb ik onderzocht wat de motieven zijn van de deelnemers om deel te nemen aan Olympic Moves. Maar liefst 38% wil mee doen om te kunnen sporten en plezier te beleven! Wat echter wel opviel uit het onderzoek is dat de scholieren het competitie element minder belangrijk vinden. Dit in tegenstelling tot wat er geobserveerd is tijdens de Regionale finale Rotterdam 2015. Hier was een duidelijke wil om te winnen aanwezig en waarbij een groot deel van de deelnemers hun mannetje stond.

Nadat deze gegevens verzameld waren, ben ik gaan brainstormen en wederom om de tafel wezen zitten met Olympic Moves. Hier hebben we diverse oplossingen bedacht voor de hoofdvraag: Hoe kunnen we meer scholen uit de Randstad laten deelnemen aan Olympic Moves?

Meeting OM
Na de brainstormsessie kwamen we tot de conclusie dat de scholen overgehaald moesten worden door middel van een nieuwe marketingcampagne. Hierbij wil ik gebruik maken van onder andere de scholieren zelf. Mijn idee is om de aangegeven sporten aan te bieden tijdens het evenement. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de deelnemers gemotiveerd zijn om deel te nemen en plezier hebben in de sporten die zij beoefenen.

Nadat mijn prototype gelanceerd was, ben ik nog om de tafel gaan zitten met partijen die invloed hebben met betrekking tot Olympic Moves (Rotterdam). Denkend aan de  (hoofd)organisatie van Olympic Moves, Gemeente Rotterdam en sponsoren van Olympic Moves (bv. Coca Cola, Achmea).

Na deze feedback-rondes, kwamen een aantal zaken naar voren wat mijn prototype nog niet optimaal maakte. Deze problemen waren:

  • Het vaste pakket aan sporten van Olympic Moves;
  • De Gemeente Rotterdam wilde ook graag “standaard” sporten in het programma verwerkt zien.
  • Het was ze nog niet duidelijk welke doelgroep ik getarget had.

Alle feedback meegenomen moet dit gaan resulteren in een uitvoering van het evenement met sporten die Olympic Moves aan kan bieden. Dit zijn streetball (3×3 basketbal), voetbal, zaalvoetbal en streetdance. Om sporten aan te bieden die niet standaard worden aangeboden door Olympic Moves, wordt er gebruik gemaakt van side-events zoals: Parkour en eventuele “standaard” sporten (Volleybal, Unihockey, Korfbal ect.).

Dit zou voor een verhoging van de deelname moeten zorgen in het vervolg van Olympic Moves Rotterdam. Wellicht is dit ook een manier om te kijken naar de andere steden, om zo doende zo veel mogelijk scholen uit de Randstad deel te laten nemen aan Olympic Moves. Tenslotte is Olympic Moves voor alle scholen in Nederland!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *