Promotie Ruby Otter

Monitoren van belasting – binnen én buiten de training

Een goede balans van belasting en herstel is belangrijk voor optimale prestaties van duursporters. Uit het promotieonderzoek van Ruby Otter blijkt dat niet alleen training en rust (fysieke belasting en herstel) van belang zijn voor prestaties van duursporters, maar ook belasting en herstel buiten de trainingen om (psychosociale belasting en herstel ). Dit onderzoek is uitgevoerd aan het Hanze Instituut voor Sportstudies (Hanzehogeschool Groningen) en het Centrum voor Bewegingswetenschappen (UMCG, Rijksuniversiteit Groningen).

Gedurende twee jaar zijn voor dit onderzoek 115 duursporters gemonitord. De sporters hebben in deze periode iedere dag hun trainingsbelasting en eventuele blessures bijgehouden. Ook hebben ze elke 1 tot 3 weken een vragenlijst ingevuld waarmee psychosociale belasting en herstel is gemeten. Daarnaast deden ze elke 6 weken een inspanningstest in het SportsFieldLab Groningen.
De resultaten laten zien dat toegenomen belasting en verminderd herstel op fysiek én psychosociaal vlak samenging met een verslechtering van de prestaties en een verhoogde kans op blessures van sporters. Tevens bleek dat na een onverwachte ingrijpende gebeurtenis de psychosociale belasting toenam, het herstel afnam en de prestaties verslechterden. Tot slot is een praktische submaximale roeitest ontwikkeld die gebruikt kan worden om prestaties van roeiers eenvoudig te monitoren.

Sporters en coaches kunnen deze bevindingen toepassen door zowel fysieke als psychosociale belasting en herstel te monitoren. Wanneer er duidelijke veranderingen zijn in de belasting en/of het herstel van een individu kan de coach op tijd gepaste maatregelen nemen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *