Eindsymposium project Functional Fitness Monitor (FFM)

Op 29 november vond het eindsymposium plaats van het project Functional Fitness Monitor (FFM). De kleine vijftig deelnemers hadden een zeer diverse achtergrond. Er waren deelnemers uit het bedrijfsleven, uit de Veiligheidsregio’s en van de Hanzehogeschool Groningen. Zowel de manager, de vakman, de docent als student waren vertegenwoordigd. Het doel van dit project is om een digitaal platform te ontwikkelen met een innovatieve combinatie van test-, meet- en gedragsbeïnvloedings-technologie voor werknemers met zware beroepen. Door de inzet van deze ‘monitor’, aangevuld met feedback en coaching, wordt verbetering in functionele fitheid en bewustwording nagestreefd.

De middag startte met een blik op de opbrengst van het project. Er is een monitor gerealiseerd bestaande uit verschillende onderdelen:

  • Een testbatterij met fysieke en mentale metingen om de startsituatie en vervolgens veranderingen mee in kaart te brengen
  • Een digitaal  platform (een speciaal ontwikkelde app) waarop deelnemers hun eigen meetgegevens vanuit wearables en regelmatig afgenomen digitale vragenlijstjes terug kunnen zien
  • Mogelijkheden om gerichte coaching te krijgen ten aanzien van functionele fitheid.

Gaandeweg het project zijn verschillende pilots uitgevoerd, onder andere naar de uitvoerbaarheid van de testbatterij, naar het gebruiksgemak van de wearables in de monitor en naar ervaringen met het platform. Dit leverde steeds input voor verdere innovatie aan de monitor. Het onderzoek bracht naast inzichten vooral ook zinvolle nieuwe vragen die genoeg reden geven om de mogelijkheden voor een vervolgtraject te verkennen; de Functional Fitness Monitor verder ontwikkelen en breder inzetten bij andere fysieke beroepen en bij sporters.

Aan het einde van het symposium werd daarom gekeken naar andere projecten op dit gebied, zowel binnen als buiten de Hanzehogeschool Groningen. Er werden korte pitches en posterpresentaties gehouden over projecten bij onder andere de Veiligheidsregio Drenthe, de SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen), de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace en het Living lab NL Actief. Tijdens de daarop volgende workshops werd dieper ingegaan op de invloed van mindset op leren, ontwikkelen en veranderen, de virtual coach en de het verzamelen van data tijdens het periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO) van de brandweer.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst rondom het actuele thema Duurzame inzetbaarheid en de technologische middelen en innovaties die hierbij ingezet kunnen worden. Op de hoogte blijven van de activiteiten op het gebied van Duurzame inzetbaarheid? Kijk dan op onze site: www.hanze.nl/lps

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *