Toekomstdoel voor de sport: Nederland wereldkampioen sport en bewegen

Hoe ziet de toekomst van de sport in Nederland eruit? Die vraag stond centraal tijdens het Symposium ‘Sport toekomstverkenning’ dat het Sportcluster Veenendaal afgelopen vrijdag organiseerde in Amerongen. De Sport Toekomstverkenning van het RIVM en SCP was het uitgangspunt voor de discussie. In die visie zijn vier opgaven geformuleerd die de pijlers vormen voor de toekomst van de sport: meedoen, gezondheid, talentontwikkeling / topsport en fanbeleving. Het Sportakkoord borduurt verder op dezelfde pijlers, waarbij ‘moeten sporten’ plaatsmaakt voor ‘erbij willen horen’.

Een beter moment voor discussie over de toekomst van de sport kon niet gevonden worden. De Sport Toekomstverkenning van het RIVM en het SCP is verschenen en de eerste contouren van Sportakkoord van het ministerie van VWS zijn ook al zichtbaar. Sportcluster Veenendaal, het samenwerkingsverband van de sportbonden NTFU, NBF, NOB en KNDB, had een groot aantal sportbestuurders uitgenodigd om verder te praten over de Sport Toekomstverkenning en mogelijk nog invloed te hebben op het Sportakkoord. De vier pijlers uit de toekomstverkenning vormde ook de leidraad voor het symposium.

Meedoen
Het RIVM en het SCP signaleren in hun toekomstverkenning de trend dat verenigingen steeds minder actieve leden en vrijwilligers hebben. Hans Slender, docent en onderzoeker aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen, verdedigde de sportvereniging door te stellen dat verenigingen als  sociaal kapitaal van de maatschappij een belangrijke rol kunnen spelen. “Verenigingen zijn nog altijd sterk. Er is een klein groepje dat het minder doet. Je krijgt wel andere vormen van georganiseerde sport, maar het creëren van gemeenschap zal altijd blijven bestaan. Het samen willen voetballen blijft.”

Het creëren van gemeenschap zal altijd blijven bestaan. Het samen willen voetballen blijft. – Hans Slender
Fit blijven
De Sport Toekomstverkenning stelt dat steeds minder mensen lichamelijk actief zijn. Oud-marathonloper Gerard Nijboer vertegenwoordigde vanuit zijn medische achtergrond en zijn stichting IRun2bfit de pijler ‘gezondheid’ in de paneldiscussie. Hij denkt dat de sport het vitaliteitsaspect meer kan benutten. Verenigingen zouden wat hem betreft ook meer moeten faciliteren richting mensen die sporten om fit te blijven. Hij ziet daarbij ook een sterke rol van de overheid in het betrekken van kwetsbare groepen bij sport en bewegen. “Je ziet nu op meerdere vlakken een tweedeling ontstaan bij mensen die wel en niet toegang hebben tot sport.”
De discussie over het gymonderwijs kwam daarbij ook snel om de hoek kijken. De stelling van Toon Gerbrands dat een sportnota zinloos is zolang kinderen geen twee uur gymonderwijs per week hebben, kreeg veel bijval. Aanwezig VVD-Tweede kamerlid Rudmer Heerema snapte het punt, maar verwees naar de vrijheid van onderwijs waar andere coalitiepartners niet aan willen tornen. “Ik wil het graag voor elkaar krijgen, maar aan de andere kant: als het niet lukt, mag ik dan ook geen sportnota’s meer sluiten?” Gerbrands betoogde dat het gymonderwijs juist een kans is. “Als de politiek dat voor elkaar krijgt dan is dat een mooi startpunt om de hele sport op uit te bouwen.”
Topsport
Toon Gerbrands was vanuit PSV in het panel ook de vertegenwoordiger om de fucntie van topsport toe te lichten. “Topsport is de universiteit van de sport. Dat zorgt ook voor een omgekeerde piramide in aandacht. Het heeft ook een belangrijke uitstralingsfunctie naar de maatschappij. Iedereen kent topsporters.” De vierde pijler van de Sport Toekomstverkenning sluit daar naadloos op aan: fanbeleving. Erik Lankers van sportmarketingbureau Triple Double legde uit waarom fans en liefhebbers belangrijk zijn voor de sport. “Ik denk dat sportbonden zich te kort doen door zich alleen op leden te richten. Fans en liefhebbers kunnen ook een grote bijdrage aan je sport leveren.” Als voorbeeld gaf hij de Nederlandse Curlingbond, die ondersteund door Triple Double, in korte tijd als een sport met 140 leden ruim 100.000 curlingfans wisten te binden.
Het hoofddoel is Nederlanders een leven lang met plezier te laten sporten. We moeten daarom meer de lol en plezier van sport en bewegen benadrukken. – Joëlle Staps (Minsterie VWS).
In het voor het zomerreces te sluiten Sportakkoord krijgt fanbeleving opvallend genoeg ook een duidelijke plek in een groter geheel, zo bleek uit de toelichting van Joëlle Staps, plaatsvervangend directeur Sport bij het ministerie van VWS. Na het verdwijnen van het Olympisch Plan leek Nederland volgens Staps nog zoekende naar een nieuw doel. In het Sportakkoord wordt een nieuwe stip aan de horizon geformuleerd. “In 2030 zijn we Wereldkampioen sport en bewegen. Het hoofddoel is Nederlanders een leven lang met plezier te laten sporten. We moeten daarom meer de lol en plezier van sport en bewegen benadrukken. Alles bij elkaar moeten we zorgen voor een gevoel dat je bij de sport wil horen.”
Meer over de Sport Toekomstverkenning op Sportenbewegenincijfers.nl
Dit artikel is afkomstig van Sport & Strategie.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *