Brancherapport ‘Sportevenementen in Nederland’

paul-hover-sportnext-825x444Op initiatief van het Mulier Instituut is er het afgelopen jaar gewerkt aan het brancherapport ‘Sportevenementen in Nederland’. De branche van sportevenementen is dynamisch en constant in ontwikkeling. Evenementen worden grootschaliger, er worden belevenissen gecreëerd, maar ook steeds vaker wordt er een maatschappelijk effect verwacht. Onder leiding van senior-onderzoeker Paul Hover is getracht alle aspecten van deze branche in kaart te brengen en te leren begrijpen. Namens het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen heeft Hans Slender geparticipeerd in de totstandkoming van het rapport. Hij heeft een case-study gemaakt van de Vuelta start in Drenthe (H12) en onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke impact (H9). 

CoverSportevenementeninNederlandIn Nederland vinden jaarlijks, buiten de reguliere competities om, circa 600 sportevenementen plaats. Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Per jaar bezoeken vier op de tien volwassen Nederlanders wel eens live een sportevenement, als deelnemer of als toeschouwer. Dat zijn 5,2 miljoen personen die samen 77 miljoen bezoeken afleggen en daarbij ongeveer 1 miljard euro uitgeven (13% van alle uitgaven aan sport).

Sportevenementen worden steeds meer gezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Het ministerie van VWS zet in op sportevenementen, onder andere vanwege de economische en maatschappelijke spin-off. Met evenementen wordt geprobeerd steden op de kaart zetten, sportdeelname te stimuleren, de economie een impuls te geven en gevoelens van saamhorigheid op te wekken. Er is veel geloof in de maatschappelijke en economische kracht van sportevenementen, maar dat geloof wordt nog niet altijd geboekstaafd met wetenschappelijk bewijs.

Het rapport is gepresenteerd tijdens een SportNext Live sessie in Ahoy, Rotterdam. Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door Bart Zijlstra van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Presentaties en uitkomsten van themadiscussies over sportevenementen zijn te vinden op de website van SportNext. De inhoudsopgave en conclusies van het brancherapport zijn hier te vinden.

Sportevenementen worden steeds meer gezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen

De meest opvallende conclusies uit het brancherapport Sportevenementen in Nederland:

Sportevenementen: vraag en aanbod
• Tot de meest bezochte sportevenementen in Nederland behoren de Marathon Rotterdam (925.000) en de Nijmeegse Vierdaagse (850.000).
• Sportprogramma’s behoren steevast tot de best bekeken televisieprogramma’s. In 2012 was 70 procent van de programma’s uit de kijk top-100 een sportprogramma.
• Nederlanders staan kritisch-welwillend ten aanzien van overheidsinvesteringen in (top)sportevenementen. Topsport wordt van belang geacht, maar mag niet ten koste gaan van de breedtesport, is het gevoel.

Geldstromen en werkgelegenheid bij sportevenementen
• In de periode 2002 – 2013 bedroegen de Rijksuitgaven aan sportevenementen gemiddeld 4,7 miljoen euro per jaar (4,5% van de VWS-uitgaven aan sport).
• Rijk, provincie en gemeenten investeren jaarlijks naar schatting 30 miljoen euro in sportevenementen.
• Los van sponsoring in het betaalde voetbal (217 miljoen euro in 2013) werd in 2013 in sportevenementensponsoring 63 miljoen geïnvesteerd. Dat is acht procent van de totale sponsormarkt (805 miljoen) en 14 procent van de sportsponsormarkt (460 miljoen).
• Jaarlijkse geven bezoekers bij sportevenementen ruim 1 miljard euro uit, goed voor ruim dertien procent van alle consumentenuitgaven aan sport.
• Er zijn ongeveer 1.400 bedrijven die sportevenementen organiseren. Bij de organisatie van sportevenementen zijn naar schatting 4.000 werkenden en 112.000 vrijwilligers betrokken.

Impact van sportevenementen
• De economische impact van een sportevenement kan variëren van tienduizenden tot tientallen miljoen euro’s. Aspecten met een positieve invloed op de economische impact zijn de herkomst van bezoekers en deelnemers, alsmede hun verblijfsduur.
• Organisatoren en investeerders koesteren hoge verwachtingen ten aanzien van de positieve maatschappelijke effecten van sportevenementen. Het louter organiseren van een sportevenement heeft echter zelden voldoende hefboomwerking om duurzame positieve maatschappelijke effecten te realiseren.
• Voor het realiseren van een positieve maatschappelijke spin-off is het van groot belang om maatschappelijke doelen vroegtijdig te integreren en om balans te zoeken tussen investeringen in het evenement zelf en in het realiseren van maatschappelijke effecten.
• Sportevenementen dragen vaker niet dan wel bij aan het stimuleren van sportdeelname. Sportevenementen spreken vooral mensen aan die al sporten. Onder hen treden er wel effecten op. De groep die niet sport, maar dat in het verleden wel deed, is relatief kansrijk.
• Prestaties van Nederlandse sporters zijn voor burgers een belangrijke reden om zich trots te voelen op Nederland. Opzienbarende prestaties (zoals olympisch goud) gaan soms gepaard met oplevingen in de mate van trots, maar dit effect is doorgaans van tijdelijke aard.
• Sportevenementen kunnen economisch interessant zijn, maar of ze dat echt zijn hangt af van veel factoren (met name: de noodzakelijke investeringen). Hierbij zijn duidelijke verschillen tussen sectoren (‘winnaars’ en ‘verliezers’). Sportevenementen kunnen een stad of regio sportief ‘kleur’ geven, wat indirect tot economisch profijt kan leiden.

Sportevenementen dragen vaker niet dan wel bij aan het stimuleren van sportdeelname, sportevenementen spreken vooral mensen aan die al sporten

Ook in Groningen proberen wij sportevenementen verder op de kaart te zetten. Sportplein Groningen heeft sportevenementen als één van de speerpunten. Regelmatig organiseren wij kennisbijeenkomsten die ook interessant kunnen zijn voor de leden van de AlumniSM. Meer informatie over wat wij voor uw evenementen kunnen betekenen vindt u hier.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *