Terugblik Dag van het Sportonderzoek 2014

dso2014-820x510De hogescholen in Nederland maken een omslag van onderwijsinstellingen naar kennisinstellingen. De belangrijkste aanjager hiervoor zijn de lectoraten die als opdracht hebben praktijkgericht onderzoek te doen om kennis te valoriseren voor de beroepspraktijk. Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, dat verbonden is aan het Instituut voor Sportstudies en de opleidingen ALO en SGM, geeft hier invulling aan door middel van vier KennisWerkPlaatsen, waarbinnen studenten, docent-onderzoekers en beroepsprijktijk samen werken aan het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties. Op 30 oktober vond al weer de vijfde Dag van het Sportonderzoek plaats, de plek waar de lectoraten, maar ook universiteiten en onderzoeksbureaus laten zien waar zijn mee bezig zijn, maar ook kennis delen.

Naast een discussiepanel, waar dean Joan Janssens van het Instituut voor Sportstudies deel vanuit maakte, en een keynoot van Maarten van Bottenburg, waren er vooral veel parelelle presentaties verdeeld over een tiental thema’s. Vanuit Groningen was er een flinke vertegenwoordiging afgereisd naar Nijmegen, met acht presentaties. De samenvattingen van de presentaties zijn hier te downloaden.

Training, coaching en presteren
Binnen de KWP training, coaching en presteren wordt er veel onderzoek gedaan naar belasting en belastbaarheid van (top)sporters. Promovendus Ruby Otter presenteerde onderzoek naar de monitoring van trainingsintensiteit gerelateerd aan submaximale hartslag maten gedurende volledige inspanning. Zij richt zich daarbij voornamelijk op individuele sporters. Promovendus Henrike van der Does doet onderzoek naar teamsporters. Zij werd uitgenodigd om in de psychologie sessie te presenteren over veranderingen in ervaren stress en herstel bij teamsporters. Steven Doeven was helaas door ziekte afwezig en kon daardoor zijn onderzoek naar inspanning en herstel tijdens een intensieve wedstrijdperiode niet presenteren. Bij veel onderzoeken in deze KWP wordt gebruik gemaakt van het SportsFieldLab, dat voor een groot deel door studenten wordt gerund.

Bij veel onderzoeken in deze KWP wordt gebruik gemaakt van het SportsFieldLab, dat voor een groot deel door studenten wordt gerund

Bewegingsonderwijs en motorisch leren
Lector Remo Mombarg presenteerde onderzoek naar de effecten van dagelijks bewegingsaanbod op basisscholen. Op basis van onderzoek in Groningen, Veendam en Apeldoorn bleek dat de invloed van een vakleerkracht groot is. Dit bleek ook al uit eerdere pilots die in Groningen zijn gedaan. Promovendus presenteerde een onderzoek waarbij gekeken werd of kinderen die gemotiveerd zijn voor de gymles ook vaardiger zijn dan andere kinderen.

Sportbeleid en ondernemerschap
Vanuit de KWP sportbeleid en ondernemerschap is er veel aandacht voor de toekomst van de sportvereniging. Afgelopen jaar verschenen er twee onderzoeken binnen dit thema. Magda Boven, Hiske Wiggers en Hans Slender deden onderzoek naar de vitaliteit van sportverenigingen in Noord-Nederland. Hoewel er wel problemen zijn waar verenigingen tegenaan lopen, zie je dat leden over het algemeen nog zeer tevreden zijn en met plezier sporten in verenigingsverband. Wel zie je dat verenigingsondersteuning terugloopt. Instanties die deze diensten verleenden krijgen hier steeds minder financiering voor. Bake Dijk onderzocht hoe verenigingsondersteuners effectiever te werk kunnen gaan en zichtbaar kunnen maken wat hun meerwaarde is.

Hoewel er wel problemen zijn waar verenigingen tegenaan lopen, zie je dat leden over het algemeen nog zeer tevreden zijn en met plezier sporten in verenigingsverband

[slideshare id=40887794&w=600&h=150&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]

Naast onderzoek naar verenigingen en lokaal sportbeleid, wordt er binnen het thema beleid ook veel onderzoek gedaan naar de waarde van sportevenementen. Naast economische impact is Hans Slender in zijn promotieonderzoek nu vooral op zoek naar de sociaal-maatschappelijke waarde van evenementen. Tijdens de Dag van het Sportonderzoek presenteerde hij de uitkomsten van een systematisch literatuuronderzoek in de sessie sportsociologie.

[slideshare id=40887910&w=600&h=150&style=border: 1px solid #CCC; border-width: 1px; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;&sc=no]

Voor meer informatie over het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap en voor publicaties kunt u terecht op de vernieuwde website van de Hanzehogeschool.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *