Met BIOR naar een vitale stad

BIOR-2

De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. De afgelopen jaren is er binnen het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap veel kennis ontwikkeld over individuele gedragsverandering en interventies in groepen of projecten. Maar hoe beïnvloed je de fysieke en sociale omgeving van mensen zodat het individu gezondere keuzes gaat maken. Dit jaar heeft de opleiding SGM dit thema omarmt in het onderwijsprogramma de Vitale Stad. Daarnaast is er de innovatiewerkplaats ‘Beweegvriendelijke Inrichting van de Openbare Ruimte’ (BIOR) gestart om meer over dit thema te weten te komen.

BIOR
Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. Het Centre of Expertise Healthy Ageing zet in Noord-Nederland een duurzaam netwerk op van circa vijfentwintig innovatiewerkplaatsen. Dit zijn proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt, op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden.

Een mooi park met goede routes nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen.

Binnen BIOR wordt er gewerkt vanuit de gedachte dat een beweegvriendelijke omgeving aantrekkelijk is om in te bewegen. Een mooi park met goede routes nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen. Ook de socialiserende werking van beweegvriendelijke ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en buitengebied. Door mensen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten kunnen zorgkosten dalen en sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen. Daarnaast is een dynamisch en beweegvriendelijk natuurgebied een aantrekkelijke toeristische bestemming waarbij het positieve effecten heeft op de economie van de regio.

Marketing Drenthe

Vitale stad
Letterlijk betekent vitaliteit ‘levenskracht’. Een individu die vitaal is, is krachtig en energiek, maar ook mentaal, sociaal-emotioneel en inspirationeel in balans (NKV). Een andere definitie, vanuit een organisatie context, is van Diehl, Stoffelsen & Wijlhuizen (2008): voldoende kracht, aanpassingsvermogen en ook externe oriëntatie om het bestaansrecht te kunnen behouden en creatief te kunnen omgaan met veranderende omstandigheden. In beide gevallen gaat het om krachtig zijn, maar ook in staat zijn om tegenslag te kunnen verwerken. Een vitale stad beschikt niet alleen over vitale inwoners, maar is ook in staat om zich aan te passen om de leefbaarheid van de stad hoog te houden.

In een vitale stad spelen gezondheid, economie, sociaal/welzijn en citymarketing gezamenlijk een rol

Unieke aan dit programma is dat studenten een integrale strategische benadering kiezen om een Europese stad te vitaliseren. Hierbij spelen gezondheid, economie, sociaal/welzijn en citymarketing aspecten een rol. De studenten ontwikkelen middels een ontwerpgerichte benadering een visie en scenario’s om de stad vitaler te maken. Vervolgens wordt deze visie doorvertaald naar interventies. Een voorbeeld van een integrale visie die doorvertaald wordt naar interventies is de zeer uitgebreide Qatar National Development Strategy. Hoewel de Vitale Stad een simulatie betreft, worden de studenten aangemoedigd om daadwerkelijk de stad te gaan bezoeken en stakeholders in de stad te gaan interviewen.

Het praktijkgericht onderzoek in BIOR en het onderwijs in de Vitale Stad zijn beide geïnspireerd op de casus Oklahoma City, waar vanuit een heldere visie en ingrepen in onder meer de fysieke infrastructuur een enorme gezondheids- en leefbaarheidswinst geboekt is. BIOR en de Vitale Stad zijn beide nieuw, innovatief en veelbelovend. De komende jaren gaan wij kijken of wij in staat zijn in Noord-Nederland ook dergelijke effecten kunnen realiseren. Hopelijk tegen die tijd met hulp van professionals in de praktijk die zelf ooit het programma Vitale Stad gevolgd. hebben.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *