Sportbeleid
Zowel overheden, bedrijven als organisaties in het maatschappelijk middenveld maken en voeren beleid om hun doelstellingen te realiseren en waar gewenst veranderingen door te voeren. Beleid heeft inhoudelijk als doel beargumenteerd doelen, instrumenten en tijdskeuzen te formuleren. Daarnaast heeft het beleidsproces als functie via een geschetste weg problemen aan te pakken. Een substantieel deel van de SGM-professionals is werkzaam in een functie die past binnen het thema ‘beleid in sport, gezondheid en bewegen’. Op dit moment is dit vaak bij overheden en semioverheden, maar ook organisaties in het maatschappelijk middenveld als sportbonden, koepels en (grote) sportbedrijven hebben beleidsmedewerkers in dienst. Ook hebben grote ondernemingen, beleidsmedewerkers in dienst die zich richten op maatschappelijke thema‚Äôs als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en gezondheid.

Binnen dit thema wordt er kennis ontwikkeld over het tot stand komen van beleid, het beleidsproces en de verschillende maatschappelijke functies die sport kan vervullen. Deze inhoud vormt de theoretische verdieping die nodig is om in de wereld van sport en gezondheid tot beleidsvorming te komen en beleid te voeren. De overheid erkent de maatschappelijke functie van sport en stimuleert sport en bewegen als instrument vanwege de gunstige maatschappelijke effecten. Daarnaast is sport voor de overheid een belangrijk middel om haar politieke, economische, sociale en culturele macht te bevorderen. De organisaties in het maatschappelijk middenveld (civil society) hebben ook hun eigen intrinsieke doelstellingen en werken steeds meer samen in publiek-private netwerken om tot resultaten te komen. Over de hele wereld worden verschillende sportsystemen gehanteerd en worden deze netwerken anders ingevuld. Binnen het uitstroomprofiel ‘beleid in sport, gezondheid en bewegen’ wordt het sportbeleid in Nederland kritisch bekeken, geanalyseerd en geplaatst in een internationaal perspectief.