Sportbusiness
Binnen het thema sportbusiness en ondernemerschap staat een zakelijke benadering voor van het sport(gezondheids)domein centraal. Sportkleding en pak wisselen elkaar als het ware af. Centraal staat daarbij het werken aan innovatiekracht in de sport, gerelateerd aan (nieuwe) producten en diensten, businessconcepten en/of organisatie(vormen). Hierbij staat een strategische meervoudige waardecreatie centraal.

Waarde kan gecreëerd wordern als zelfstandig ondernemer (de sportentrepreneur), echter ook in bestaande sportorganisaties (de sportintrapreneur) is steeds meer behoefte aan mensen die kansen zien en van aanpakken weten. Dit gebeurt soms alleen, maan nog vaker in teams en in netwerken. Er is behoefte aan sportmanagers binnen sportgezondheidscentra, recreatieorganisaties, retailbedrijven, evenement-organisaties, multinationals, sportaccommodaties (zwembaden, ijsbanen, stadions, sporthallen en –velden), sportstichtingen en –verenigingen, etc. Het gaat er om ideeën/projecten/evenementen (nieuw) leven in blazen en te organiseren, en dat actief, resultaatgericht voor het voetlicht durven en kunnen brengen. Vanuit een bestaande situatie met voor de hand liggende en/of nieuwe kennis en vaardigheden (maatschappelijk verantwoord) iets onder- en uitzoeken en daarmee bouwen om zo waarde te creëren en te distribueren.