CoPs

Kennisontwikkeling en innovatie zijn in de huidige, steeds sneller veranderende, kenniseconomie onontbeerlijk. Het is voor organisaties constant zoeken naar nieuwe oplossingen voor de complexe uitdagingen van deze tijd. Voor studenten én professionals is het belangrijk om een ‘leven lang te leren’. De huidige kenniseconomie vraagt ook 21ste eeuwse competenties van sportprofessionals. Samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociale vaardigheden worden steeds essentiëler. Binnen de opleiding Sport, Gezondheid en Management (SGM) ontwikkelen wij deze competenties door te werken met Communities of Practice in de laatste anderhalf jaar van de opleiding.

De Community of Practice is een sociale praktijk waarin studenten, docenten en professionals uit het werkveld elkaar ontmoeten

De CoP is een sociale praktijk waarin studenten, docenten en professionals uit het werkveld elkaar ontmoeten. Deelnemers creëren kennis over de grenzen heen van disciplines, structuren, sectoren en vormen van leren. Het leren is geïntegreerd met het uitvoeren van complexe, authentieke taken (projecten, onderzoeksopdrachten) voor en met opdrachtgevers en stakeholders gekoppeld aan het onderwerp van de CoP. De leden ontwikkelen een netwerk van relaties met persoonlijke ontmoetingen en verbindingen tussen de leden en met relaties buiten de CoP.  Het doel van deze interacties is om tot leren te komen door informatiestromen, het netwerk uit te breiden, gezamenlijk vraagstukken op te lossen en tot kenniscreatie te komen.

Binnen het SGM-veld worden rond specifiekere thema’s CoP’s geformeerd. De CoP;s starten met 10-12 studenten en een docent-onderzoeker op het specifieke thema als begeleider. Het doel is om de CoP te laten groeien met professionals uit het werkveld, alumni en nieuwe lichtingen met studenten. De CoP’s zijn onderdeel van één van de vier uitstroomprofielen van de opleiding SGM:

  1. Actieve en gezonde leefstijl
  2. Training en coaching
  3. Beleid in sport, gezondheid en bewegen
  4. Sportbusiness en ondernemerschap

CoPs en uitstroomprofielen

De studenten lopen een deel van de week stage in de beroepspraktijk, maar maken ondertussen ook deel uit van een CoP. Binnen de CoP worden kennis en ervaringen uitgewisseld, worden expertmeetings georganiseerd en wordt kennis gedeeld op het specifieke thema. Middels de begeleidende docent-onderzoeker, die zelf ook praktijkgericht onderzoek doet binnen het CoP-thema, wordt er ook verbinding gezicht met de KennisWerkPlaatsen van het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap. Naast het individuele leerproces van de student tijdens de stage en binnen het thema, ontstaat er ook een gezamenlijk leerproces. Het doel is om systematisch praktijkgerichte kennis te ontwikkelen waardoor zowel student als professionals uit het werkveld tot innovatie kunnen komen. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld met andere studenten en de beroepspraktijk.

Het doel is om systematisch praktijkgerichte kennis te ontwikkelen waardoor zowel student als professionals uit het werkveld tot innovatie kunnen komen.

​De manier van werken in de uitstroomprofielen van de opleiding Sport, Gezondheid & Management passen naadloos in de nieuwe onderwijsvisie van de Hanzehogeschool Groningen. Primaire doel is het opleiden van bekwame en betrokken vakmensen op. Maar de hogeschool is ook een plek waar studenten, docent-onderzoekers en bedrijven elkaar tegen komen en van elkaar leren en samen te innoveren. Onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk zijn nauw verweven. Er wordt gewerkt aan echte opdrachten vanuit de beroepspraktijk, waarbij studenten, docent-onderzoekers en werkveld professionals samen werken aan oplossingen voor vraagstukken dichtbij en veraf. Leren en werken blijft een leven lang met elkaar verbonden.

CoPs leerproces