Actieve leefstijl

De professional binnen het thema ‘actieve en gezonde leefstijl’ weet op persoonsgerichte wijze cliënten te inspireren en ondersteunen. Deze beweeg en leefstijl specialist heeft vooral oog voor de mogelijkheden van de persoon, zonder eventuele beperkingen uit het oog te verliezen. Hij onderzoekt methodisch samen met de persoon, of een groep, doelen en factoren die van invloed kunnen zijn op het beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. Hij is in staat om op verschillende niveaus (individu, groep, organisatie) interventies te ontwikkelen en uit te voeren die een actieve leefstijl beïnvloeden en ondersteunen. De cliënt kan doordoor een vitaal, zinvol en verantwoord bestaan voor zichzelf en zijn omgeving creëren. Een positieve intentie en veerkracht biedt het individu de mogelijkheid om zich constant aan te passen aan tal van omstandigheden. Sport, bewegen en gezondheid zijn thema’s die hierin afwisselend doel dan wel middel kunnen zijn.

Door behalve naar persoonlijke variabelen ook naar omgevingsvariabelen te kijken kan het leefstijl gedrag van mensen beter begrepen en bestudeerd worden. Intrapersoonlijke (biologische, psychologische), interpersoonlijke/culturele, organisatorische, beleids- (wetten, regels) en omgevingsvariabelen beïnvloeden het gedrag van de individuele persoon, maar ook van groepen mensen (Sallis, et al, 2006). Interventies zullen het meest effectief zijn wanneer zij zich richten op verschillende niveaus. Krachtige interventies zullen ten eerste moeten zorgen voor veilige, aantrekkelijke en gunstig gelegen plaatsen om fysieke activiteit uit te oefenen, ten tweede voor de implementatie van leerzame en motiverende programma’s en ten derde voor het aanwenden van massamedia om sociale normen te veranderen.

Sallis ecological model