Actieve leefstijl

De professional binnen het thema ‘actieve en gezonde leefstijl’ weet op persoonsgerichte wijze cliënten te inspireren en ondersteunen. Deze beweeg en leefstijl specialist heeft vooral oog voor de mogelijkheden van de persoon, zonder eventuele beperkingen uit het oog te verliezen. Hij onderzoekt methodisch samen met de persoon, of een groep, doelen en factoren die van invloed kunnen zijn op het beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. Hij is in staat om op verschillende niveaus (individu, groep, organisatie) interventies te ontwikkelen en uit te voeren die een actieve leefstijl beïnvloeden en ondersteunen. De cliënt kan doordoor een vitaal, zinvol en verantwoord bestaan voor zichzelf en zijn omgeving creëren. Een positieve intentie en veerkracht biedt het individu de mogelijkheid om zich constant aan te passen aan tal van omstandigheden. Sport, bewegen en gezondheid zijn thema’s die hierin afwisselend doel dan wel middel kunnen zijn.

Door behalve naar persoonlijke variabelen ook naar omgevingsvariabelen te kijken kan het leefstijl gedrag van mensen beter begrepen en bestudeerd worden. Intrapersoonlijke (biologische, psychologische), interpersoonlijke/culturele, organisatorische, beleids- (wetten, regels) en omgevingsvariabelen beïnvloeden het gedrag van de individuele persoon, maar ook van groepen mensen (Sallis, et al, 2006). Interventies zullen het meest effectief zijn wanneer zij zich richten op verschillende niveaus. Krachtige interventies zullen ten eerste moeten zorgen voor veilige, aantrekkelijke en gunstig gelegen plaatsen om fysieke activiteit uit te oefenen, ten tweede voor de implementatie van leerzame en motiverende programma’s en ten derde voor het aanwenden van massamedia om sociale normen te veranderen.

Sallis ecological model

CoP: (licht) verstandelijk beperkten
De Community of Practice ‘(licht) verstandelijk beperkten’, door de betrokkenen omgedoopt tot No Limits, bestaat uit studenten die stage lopen en onderzoek doen gerelateerd aan de doelgroep (licht) verstandelijk beperkten. Deze doelgroep is voornamelijk aangewezen op de hulp vanuit omgeving en in het dagelijkse leven is vaak professionele ondersteuning nodig. Deze doelgroep heeft vaak ook bijkomende problematiek zoals lichamelijke-, sociale- en leerproblematiek.

No Limits wil de kennis die opgedaan wordt op het gebied van leefstijl, voeding, psychologie en bewegen delen met andere communities en zal informatie hier gaan delen in de vorm van een blog. De kennis hoopt de community of practice te verkrijgen via informatie van professionals, stagebezoeken, ervaringen en literatuuronderzoek. Graag komen wij ook in gesprek wanneer dit thema u aanspreekt en u ons verder kunt helpen met het ontwikkelen van kennis binnen dit vakgebied.

CoP: gezonde omgeving
De Comminty of Practice ‘gezonde omgeving‘ die zichzelf Health Environment Creators noemt, delen kennis en ervaringen uit in het creëren van een gezondere leefomgeving. Dit wordt gedaan door:
1. Benaderen van experts op de onderwerpen waar wij meer van willen weten
2. Het organiseren van themadagen binnen ons uitstroom profiel Actieve & Gezonde Leefstijl
3. Het organiseren van lezingen/workshops voor onze groep zelf, maar ook voor de overige studenten welke meer verdieping willen in dezelfde onderwerpen/vraagstukken

Op onze facebook pagina kun je vinden wat onze activiteiten zijn en je indien aangegeven hiervoor aanmelden.

CoP: revalidatie
De Community of Practice ‘revalidatie‘ (terug) naar beter heeft als visie ten aanzien van revalidatie: ‘’Revalidatie is het gezamenlijk mogelijk maken met en voor individuen om hun doelen zo optimaal mogelijk te behalen en te behouden op het gebied van fysieke gesteldheid, psychologische gesteldheid en op sociaal niveau.’’ De betrokken studenten lopen stage of doen onderzoek binnen de zorgsector, waarbij het er om gaat dat revalidatie niet alleen gericht moet zijn op het bestrijden van de oorzaak (pijn) maar dat er meer gekeken moet worden kansen en preventie. Hierbij wordt het nieuwe concept van gezondheid nagestreefd.

Vanuit deze visie, de kennis en expertise die de groep bezit en het betrokken netwerk, is er een breed aanbod van informatie voor andere belangstellenden. Wij willen als groep graag samenwerken, samen leren en samen informatie delen met anderen zodat iedereen hier een graantje van mee kan pikken. Voor meer informatie kunt u lid worden van onze facebook-groep.